CASUALPLAY BEAT S - GRUPO 1-2 Manuale del proprietario

Categoria
Sedili dell'auto
Tipo
Manuale del proprietario

Questo manuale è adatto anche per

ESPAÑOL 3
INSTRUCCIONES DE USO
CATALÀ 7
INSTRUCCIONS D’US
ENGLISH 11
USER INSTRUCTIONS
FRANÇAIS 15
MODE D’EMPLOI
ITALIANO 19
ISTRUZIONI D’USO
PORTUGUÊS 23
INSTRUÇÕES DE USO
DEUTSCH 27
ANWENDUNGSHINWEISE
ČESKY 31
NÁVOD K POUŽITÍ
SLOVENSKY 35
NÁVOD NA POUŽITIE
MAGYARUL 39
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
POLSKI 43
INSTRUKCJA OBSŁUGI
INSTRUCCIONES-INSTRUCTIONS-INSTRUCTIONS-BEDIENUNGSANLEITUNG
ISTRUZIONI-INSTRUÇÕES-NÁVOD-HASZNÁLATI-INSTRUKCJA
Group 1
9 - 18 kg
Group 2
15 - 25 kg
1a
2a
3a
Group 1 - 9-18 kg
E
Conserve su tiquet de compra para poder ejercer sus derechos como consumidor.
CAT
Conservi el seu tiquet de compra per poder tindre els seus drets com a consumidor.
GB
Keep up your receipt in order to exercice your right as a consumer.
F
Gardez votre ticket de caisse, an de faire valoir vos droits de consommateur.
I
Conservate lo scontrino scale o la prova d’acquisto per poter esercitare i vostri diritti
come consumatori.
P
Guarde o recibo como prova de compra e para futuras reclamações.
D
Behalten Sie ihre Einkaufsticket, um ihren Rechts als Kaufer auszuüben.
CZ
Uschovejte si doklad o zaplacení pro uplatnění Vašich spotřebitelských práv.
SK
Uschovajte si doklad o zaplatení pre uplatnenie Vašich spotrebiteľských práv.
HU
Őrizze meg a pénztári bizonylatot a fogyasztási jog érvényesítése érdekében.
PL
Zachowaj rachunek zakupu, aby móc korzystać z praw konsumenta.
7a
4a
5a
6a
1b
2b
3b
1c
2c
3c
4c 5c 6c
Group 2 - 15-25 kg
2
IMPORTANTE
Uso apropiado únicamente en los vehículos equipados con cinturón de tres puntos con o
sin retractor , aprobado por la UN/ECE 16 o estándar equivalente.
IMPORTANT
Ús adequat únicament en els vehicles equipats amb cinturó de tres punts, amb o sense
retractor, aprovat per la UN/ECE 16 o estàndard equivalent.
NOTE
Only suitable for use in the vehicles equipped with a lap 3 point safety belt with or without
retractor approved to UN/ECE regulation no 16 or other equivalent standards.
REMARQUE
N ́est approprié que pour utilisation dans des vehicules equipés d ́une ceinture de sécurité
a trois points avec ou sans retracteur, homologuée par l ́UN/ECE 16 ou standards
équivalents.
ACHTUNG
Nur anbringen, wenn die zugelassenen fahrzeuge mit 3-punkt-sicherheitsgurten, mit
oder ohne automatik, zugelassen nach UN/ECE verordnung nr. 16 oder entsprechenden
normen, versehen sind.
NOTA
Atto solo per essere usato nella serie di veicoli equipaggiati di cintura di sicurezza a tre
punti con o senza riavvolgente approvata dalla UN/ECE 16 o standard equivalenti.
ATENÇÃO
Adequado so para o uso nos veiculos equipados com cinto de 3 pontos com ou sem
retractor, aprovado pelo regulamento UN/ECE 16 o standars.
POZNÁMKA
Sedačka musí být do auta instalována pomocí dvou nebo tříbodového autopásu s nebo
bez navíječe, upoutána dle nařízení UN/ECE-16 nebo podobných standardů.
POZNÁMKA
Sedačka musí byť do auta inštalovaná pomocou dvoj alebo trojbodového autopásu s alebo
bez navijáku, pripútaná podľa nariadenia UN/ECE-16 alebo podobch štandardov.
MEGJEGYS
Az autósülést a kétpontos vagy a hárompontos autóöv segítségével lehet beszerelni, mely
az aktuális au tartozéka, a UN/ECE-16 szabályzatnak vagy egyenértékű előírásnak
megfelelően.
UWAGA
Wyłącznie do użytku w samochodach wyposażonych w trzypunktowy pas bezpieczeństwa
ze zwijaczem lub bez zwijacza, homologowany zgodnie z regulaminem nr 16 EKG ONZ
lub z normami równoważnymi.
AVÍS
1. Aquest és un sistema de retenció “UNIVERSAL”. Està aprovat segons la Normativa
Núm. 44, sèries d’esmenes 04, per a ús general en vehicles i apropiat per a la majoria,
però no tots, els seients de cotxe.
2. Es requereix una correcta instal·lació si el fabricant del vehicle ha declarat al manual
d’instruccions que el vehicle està preparat per a la instal·lació d’un sistema de retenció
“UNIVERSAL” per a aquest grup d’edat.
3. Aquest sistema de retenció ha estat classicat com a “UNIVERSAL” sota unes
condicions més severes que les que s’apliquen en dissenys anteriors que no porten
aquest avís.
4. En cas de dubte, consulteu al fabricant de la cadira o al detallista.
ENHORABONA PARES
CASUALPLAY els hi agraeix la seva conança per la compra d’aquesta cadireta de seguretat.
Aquest producte ha estat dissenyat, fabricat i homologat sota les normatives de seguretat més
estrictes. Hem pensat en la seva facilitat d’instal·lació i d’ús, però ens cal la seva col·laboració per a
una correcta instal·lació i un resultat òptim del seu funcionament. Si us plau, llegeixi detingudament
aquestes instruccions abans d’instal·lar la cadireta al vehicle. La seguretat del seu ll depèn de la
seva correcta utilització.
Posi’s en contacte amb nosaltres sobre qualsevol tipus de dubte (Tel., correu electrònic; vegeu el
dors d’aquestes instruccions).
CONEIXI L’AUTOPLAY BEAT S
1. Corretja de regulació de l’arnès
2. Polsador de regulació de l’arnès (TMS)
3. Mecanisme de canvi de posicions
(SOTA DEL SEIENT)
4. Sivella arnès
5. Protectors abdominals
6. Capçal
7. Passacorretges Grup 2
8. Protectors pectorals
9. Pom de regulació del capçal
10. Passador xació de protectors
11. Etiqueta d’homologació
12. Corretja de l’arnès
13. Pletina de distribució
14. Passacorretges Grup 1
15. Pinça cinturó de seguretat
7
LLEGIU ATENTAMENT AQUESTES INSTRUCCIONS
GRUP 1 (9 - 18 KGS)
Muntatge de la cadira en la posició mirant cap endavant amb cinturó de seguretat de tres
punts (cinturó del cotxe) (vegeu les il·lustracions 1a - 6a)
• Situeu la cadira sobre el seient del darrere o del davant (fig. 1a).
• Feu passar la corretja abdominal pels passacorretges de tots dos costats (fig. 2a), per darrere del
marc pretensor (i mai per davant) (fig. 3a), subjecteu la sivella i tensiu la corretja.
• Assegureu-vos que el marc sempre estigui en la seva posició més elevada.
• Feu passar la corretja pectoral a través del clip i tenseu-la (fig. 4a).
• Fixeu el pestell de seguretat (fig. 5a).
• Abaixeu el marc pretensor (fig. 6a).
NOTA: Pressioneu el clip per fer-ho amb major facilitat (fig. 5a).
Regulació de la corretja d’entrecames: Pressioneu l’ajustador i, al mateix temps, situeu-lo en
la posició desitjada (fig. 7a), assegurant-vos que el cinturó abdominal es col·loqui el més avall
possible per tal que la pelvis del nen quedi fermament protegida.
GRUP 2 (15 - 25 KGS)
Muntatge de la cadira en la posició mirant cap endavant amb cinturó de seguretat de tres
punts (cinturó del cotxe) (vegeu les il·lustracions 1b - 3b)
NO SE SUBJECTARÀ MAI EL NEN AMB L’ARNÈS DE LA PRÒPIA CADIRA, SINÓ
QUE ES FARÀ SEMPRE AMB EL CINTURÓ DE 3 PUNTS DEL COTXE.
• Desmunteu l’arnès. Feu passar la sivella per l’orici de la corretja d’entrecames. Assegureu-vos
que la sivella queda amagada per sota de la carcassa.
• Situeu la cadira per sobre del seient del darrere o del davant en la posició més baixa, però mai en
cap de les altres posicions de reclinat.
• Col·loqueu el nen. Estireu el cinturó de 3 punts del vehicle fent-lo passar a través de l’orici lateral
de la cadira (fig. 2b).
• Feu passar la corretja pectoral a través del passacorretges superior de la cadira. Col·loqueu el
passacorretges en la posició desitjada, assegurant-vos que el cinturó no quedi recargolat (fig. 1b
- 3b).
Regulació de les corretges de la cadira (arnès) al creixement del nen (vegeu il·lustracions 1c-2c)
• Feu servir els poms dels laterals de la cadira per tal de regular les corretges a l’altura del nen (fig.
1c).
• Feu servir la posició correcta dels cinturons (fig. 2c), mai per sobre ni per sota del coll del nen.
NOTA: La regulació de l’alçada dels arnesos, es possible únicament mitjançant els pom
laterals, no modifiqueu l’alçada canviant els arnesos de situació fent servir les ranures
que es troben a la part posterior de la cadira.
Ajust de les corretges de la cadira (arnès) (vegeu la il·lustració 3c)
• Fixeu la sivella. Tenseu les corretges de les espatlles estirant de l’extrem de la corretja del tensor
TMS (A) ns a obtenir l’ajust desitjat, tenint la precaució de deixar sempre una certa amplitud.
Per tal de destensar les corretges de la cadira, pressioneu inclinant cap endavant el TMS en la
direcció de la etxa (B) i estireu de les corretges de les espatlles amb l’altra mà.
IMPORTANT: Assegureu-vos que les corretges de la cadira no estan recargolades
mentre hi hagi el nen assegut. És molt important assegurar-se que el cinturó abdominal es
col·loqui el més baix possible per tal que la pelvis del nen quedi fermament protegida.
9
Canvi de posició (vegeu la il·lustració 4c)
• La cadira es pot canviar fàcilment de posició amb una sola mà pressionant la palanca situada a la
part davantera de la pròpia cadira.
IMPORTANT: Assegureu-vos que la cadira no hagi quedat entre dues posicions; quan
sentiu un “clic” característic us indicarà que la cadira ha quedat en la posició adequada.
Tancament de la sivella de fixació segons model (vegeu les il·lustracions 5c - 6c)
• Per tal de tancar la sivella de l’arnès de la cadira, ajunteu les dues peces i introduïu-les a la part
femella amb botó vermell, pressionant ns que sentiu un “clic” característic que us n’indicarà que
ha estat correctament xada. Per tal d’obrir-la, pressioneu el botó vermell. Comproveu que els
cinturons no hagin quedat recargolats.
Desmuntatge de l’arnés ( A - F)
· Destensar l’arnés pressionant cap avall la part posterior del TMS i tirant de les corretges pectorals
per sota dels protectors amb l’altre mà .
· Desmuntar els dos extrems de l’arnés de la pletina de distribució (Fig.B), situada a la part inferior
de la carcassa. Després passar per les ranures de la carcassa i del capçal.
· Desmuntar els passadors de plàstic dels protectors pectorals , situats a la part posterior de
la carcassa, i passar les cintes per les ranures .
· Retirar els protectors .
· Passar la cinta per la llengüeta de la sivella 
· Ocultar la sivella sota la vestidura.
· Retiri les tires elàstiques que subjecten la vestidura a la carcassa i els protectors abdominals. Les
tires estan situades als laterals de la part inferior de la carcassa. Tregui els protectors de la cinta
(segons model).
· Aixequi la vestidura, localitzi les sivelles i passi la cinta per les ranures. Les sivelles estan situades
a tots dos costats de la part interior de la carcassa.
· Per al muntatge de l’arnés actuï a l’inversa, prenent atenció que les corretges no quedin retorçades
. La tira plàstica de l’interior dels protectors abdominals ha de quedar a la part interna,
Primer ha de xar les gomes elàstiques del protector i després les de la vestidura.
Desmuntatge de la vestidura (Segons model. ( H - J)
· Desmuntar l’arnés com s’indica a l’apartat corresponent.
· Desmuntar el capçal. Retirar el cargol que es troba a la part del darrera del capçal ,
mitjançant el pom de regulació d’alçada pujar el capçal ns que quedi lliure . Retiri’l.
· Retirar les tires elàstiques que subjecten la vestidura a la carcassa. Aquestes tires estan situades
als laterals de la part inferior de la carcassa.
· Passar les cintes de l’arnés per les obertures de la vestidura i retirar la vestidura .
· Actuï a l’inversa per al muntatge.
Desmuntatge de la vestidura (Segons model. Veure il·lustració K)
· Destensar l’arnés pressionant cap avall la part posterior del TMS i tirant de les corretges pectorals
per sota dels protectors amb l’altre mà.
· Alliberi els fermalls que es troben al respatller .
· Alliberi les gomes elàstiques dels dos costats situades sota la carcassa.
· Retiri la vestidura.
· Per al muntatge de la vestidura actuï a l’inversa.
NOTA: No extraieu mai la protecció interior en material absorbent.
Instruccions de rentat
• Renteu la vestidura a màquina a un màxim de 30ºC i sense centrifugar. Les parts pintades s’han
de netejar amb un abrillantador que no contingui abrasius ni dissolvents.
10
AVVERTENZA
1. Questo è un sistema di ritenzione «UNIVERSAL». È conforme alla Normativa 44,
emendamenti serie 04, per uso generale nelle vetture ed è adatto alla maggior parte,ma
non alla totalità, dei sedili delle vetture.
2. Si richiede una corretta installazione nei casi in cui il fabbricante della vettura dichiara
nel manuale d’istruzioni, che la stessa prevede l’installazione di un sistema di ritenzione
»UNIVERSAL» per il gruppo d’età in questione.
3. Questo sistema di ritenzione è stato classicato come «UNIVERSAL» conforme a
condizioni più severe di quelle applicate ai progetti precedenti che non riportano questa
avvertenza.
4. In caso di dubbio rivolgersi al fabbricante del seggiolino o al rivenditore.
COMPLIMENTI, GENITORI
CASUALPLAY vi ringrazia per la ducia dimostrata con l’acquisto di questo seggiolino auto. Questo
prodotto è stato progettato, fabbricato ed omologato secondo le più severe norme di sicurezza.
Abbiamo pensato in una facile installazione e di utilizzo, ma abbiamo bisogno della vostra
collaborazione per una corretta installazione ed un ottimo funzionamento. Vi preghiamo di leggere
attentamente queste istruzioni prima di installare il seggiolino nella vettura. La sicurezza del vostro
glio dipende dal corretto utilizzo di questo prodotto.
Mettetevi in contatto con noi per qualsiasi chiarimento (telefono e e-mail indicati sul retro).
CONOSCETE L’AUTOPLAY BEAT S
1. Cinghia regolazione dell’imbragatura
2. Pulsante regolazione dell’imbragatura (TMS)
3. Meccanismo cambio posizioni (SOTTO LA
SEDUTA)
4. Fibbia imbragatura
5. Protezione addominale
6. Poggiatesta
7. Passante cinture Gruppo 2
8. Protettori pettorali
9. Pomolo di regolazione del poggiatesta
10.Fermo cinghie protezioni pettorali
11.Etichetta di omologazione
12.Cinghia dell’imbragatura
13.Supporto tendi-cintura
14.Passante cinture Gruppo 1
15.Clip cintura di sicurezza
23
AVVERTENZE E NOTE DI SICUREZZA
IL MANUALE D’ISTRUZIONI DOVRÀ ESSERE CONSERVATO ALL’INTERNO DEL
BEAT S DURANTE IL SUO PERIODO DI UTILIZZO
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL
PRODOTTO E CONSERVARLE PER FUTURE REFERENZE. LA SICUREZZA DEL
BAMBINO PUÒ VEDERSI COMPROMESSA SE NON SEGUITE CORRETTAMENTE
QUANTO RIPORTATO NEL MANUALE.
Il BEAT S è un seggiolino auto appartenente al Gruppo 1 (da 9 a 18 Kg.) e al Gruppo 2
(da 15 a 25 Kg.).
Il seggiolino può essere ssato nella vettura con la cintura di sicurezza a tre punti con o
senza arrotolatore, conforme ai regolamenti UN/ECE-16 o norme equivalenti.
Il prodotto originale non deve essere modicato.
Dopo un incidente il seggiolino dovrà essere revisionato o sostituito.
Proteggere quelle parti del seggiolino che potrebbero essere danneggiate dal sedile
ribaltabile o dalle porte della vettura.
Proteggere dai raggi solari tutte le parti metalliche che vengono a contatto con il
bambino.
Le cinghie non devono essere mai attorcigliate.
Far sedere sempre il bambino nel seggiolino independentemente dalla durata del
viaggio, non lasciare mai il bambino senza sorveglianza all’interno della vettura.
Quando non utilizzate il seggiolino, rimuoverlo dall’auto e tenerlo lontano dalla portata
dei bambini.
Si consiglia di assicurare o ssare bene bagagli e qualsiasi altro oggetto che possa
causare ferite in caso di collisione.
Garantiamo la sicurezza del prodotto al primo acquirente.
Consigliamo di non utilizzare prodotti, in relazione con la sicurezza, di seconda mano.
È importante che anche gli altri passeggeri della vettura allaccino le cintura di sicurezza
poichè in caso d’incidente possono colpire il bambino.
Se il seggiolino è nella vettura e non si utilizza, allacciarlo sempre con la cintura.
Controllare regolarmente le diverse parti del prodotto.
Il seggiolino non deve essere utilizzato senza il rivestimento.
Non utilizzare mai un rivestimento diverso da quello fornito dal fabbricante, perchè parte
integrante della sicurezza del seggiolino.
Voi siete i responsabili della sicurezza del bambino.
24
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI
GRUPPO 1 (9 - 18 KG)
Montare il seggiolino nel senso di marcia con cintura di sicurezza a tre punti (cintura di
sicurezza della macchina) (vedere illustrazioni 1a - 6a)
• Posizionare il seggiolino (fig. 1a) sul sedile posteriore o anteriore (fig. 2a).
• Passare la cinghia addominale attraverso le aperture dei due lati (fig. 3a), allacciare la bbia e
tendere bene la cinghia (fig. 4a).
• Passare la cinghia pettorale attraverso il clip e tenderla (fig. 5a).
• Fissare il dispositivo di sicurezza (fig. 6a).
NOTA BENE: Risulterá piú facile se si preme il clip (fig. 5a).
Come regolare la cinghia tra le gambe: Premere il dispositivo di regolazione e allo stesso tempo
situarlo nella posizione desiderata (fig. 7a), controllando che la cintura addominale resti il piú in
basso possibile in modo che il bacino ne risulti protetto.
GRUPPO 2 (15 - 25 KG)
Montare il seggiolino nel senso della marcia con cintura di sicurezza a tre punti (cintura di
sicurezza della macchina) (vedere illustrazioni 1b - 3b)
NON SI DEVE MAI ASSICURARE IL BAMBINO CON LE CINTURE DI SICUREZZA
DEL SEGGIOLINO, SI USERANNO INVECE SEMPRE LE CINTURE DI SICUREZZA A
TRE PUNTI DEL VEICOLO.
• Smontare gli spallacci. Passare la bbia attraverso l’apertura della cinghia tra le gambe. Controllare
che la bbia resti nascosta sotto la carcassa.
• Posizionare il seggiolino sul sedile posteriore o anteriore nella posizione piú bassa, non si deve
mai utilizzare nessuna delle altre posizioni di inclinazione.
• Collocare il bambino. Tendere la cintura di sicurezza del veicolo a tre punti passandola attraverso
le aperture laterali del seggiolino (fig. 2b).
• Passare la cinghia pettorale attraverso il passante superiore del seggiolino. Collocare il passante
nella posizione desiderata, controllando che la cintura non resti attorcigliata (fig. 1b - 3b).
Come regolare le cinghie del seggiolino (spallacci) seguendo la crescita del bambino (vedere
illustrazioni 1c - 2c)
• Utilizzate i pomi dei laterali della sedia per regolare la cinghie all’altezza del bambino (fig. 1c).
• La posizione corretta delle cinghie (fig. 2c), non sarà mai sopra o sotto il collo del bambino.
NOTA: La regolazione dell’altezza delle imbragature è possibile unicamente mediante i
pomi laterali, non modificare l’altezza cambiando la posizione dell’imbragatura facendo
uso delle fessure situate nella parte posteriore del seggiolino.
Come regolare le cinghie del seggiolino (spallacci) (vedere illustrazione 3c)
• Fissare la bbia. Tendere le cinghie delle spalle tirando l’estremità della cinghia del tensore TMS
(A) no a che si ottiene la regolazione desiderata, facendo attenzione a lasciare sempre un
margine. Per allentare le cinghie del seggiolino si deve premere il TMS inclinandolo in avanti nella
direzione della freccia (B) e tirare le cinghie delle spalle con l’altra mano.
IMPORTANTE: Controllare che le cinghie del seggiolino non siano rimaste attorcigliate
quando il bambino è seduto. È molto importante controllare che la cintura addominale
resti il piú in basso possibile in modo che il bacino ne risulti protetto.
25
Cambio di posizione (vedere illustrazione 4c)
• Si puó cambiare facilmente di posizione il seggiolino con una sola mano, facendo pressione sulla
leva situata nella parte anteriore dello stesso.
IMPORTANTE: Controllare che il seggiolino non sia rimasto tra due posizioni: un “click” inconfondibile
ci indicherà che si è raggiunta la posizione adeguata.
Come allacciare la fibbia d’aggancio 
• Per allacciare la bbia d’aggancio del seggiolino, si devono unire le due parti ed introdurle nella
parte femmina con il bottone rosso, premendo no a che si sente il “click” inconfondibile. Per
aprirla si deve premere il bottone rosso. Assicurarsi che le cinture di sicurezza non siano rimaste
attorcigliate.

• Allentare le cinture di sicurezza premendo verso il basso la parte posteriore del pulsante tensore
e tirando con l’altra mano le fasce pettorali al di sotto delle protezioni .
• Estrarre le due estremità delle cinture dalla plancia di distribuzione  situata nella parte
inferiore della struttura. Farle passare attraverso le aperture della struttura e del poggiatesta.
• Smontare i passanti di plastica delle protezioni pettorali , situati nella parte posteriore
della struttura e far passare le cinture attraverso le aperture. .
• Togliere le protezioni .
• Far passare la cintura attraverso la fessura della bbia 
• Passare la bbia sotto il rivestimento.
• Rimuovere le fasce elastiche che uniscono il rivestimento alla struttura e le protezioni addominali.
Le fasce sono situate sui anchi della parte inferiore della struttura. Togliere le protezioni dalla
cintura (a seconda del modello).
• Sollevare il rivestimento, localizzare le bbie e far passare la cintura attraverso le aperture. Le
bbie si trovano su entrambi i lati della parte interna della struttura.
• Per effettuare il montaggio del sistema delle cinture di sicurezza eseguire il percorso all’inverso,
facendo attenzione che le cinture non si attorciglino . La fascetta di plastica che si trova
all’interno delle protezioni addominali deve rimanere nella parte interna. Prima vanno ssati gli
elastici della protezione e poi quelli del rivestimento.

• Smontare il sistema di cinture di sicurezza come indicato nel relativo paragrafo.
• Smontare il poggiatesta. Rimuovere la vite che si trova nella parte posteriore del poggiatesta
. Tramite il pomello di regolazione dell’altezza sollevare il poggiatesta no a che non si
stacca completamente  e rimuoverlo.
• Staccare le fasce elastiche che tengono il rivestimento ssato alla struttura. Le fasce sono situate
sui anchi della parte inferiore della struttura.
• Far passare le cinture di sicurezza attraverso le aperture della struttura e rimuovere il rivestimento
.
• Seguire il procedimento inverso per il montaggio.

• Allentare le cinture di sicurezza premendo verso il basso la parte posteriore del pulsante tensore
e tirando con l’altra mano le fasce pettorali al di sotto delle protezioni.
• Staccare i bottoni che si trovano sullo schienale .
• Staccare gli elastici situati sotto la struttura da entrambi i lati.
• Rimuovere il rivestimento.
• Per rimontare il rivestimento seguire il procedimento inverso.
NOTA BENE: La protezione interna in materiale assorbente non va mai tolta.
Istruzioni per il lavaggio
• Lavare il rivestimento in lavatrice ad una temperatura massima di 30ºC e non centrifugare. Le
parti verniciate devono essere pulite con detergente che non contenga abrasivi né solventi.
26
UPOZORNENIE
1.Toto je univerzálny bezpečnostný systém. Je certikovaný podľa nariadenia č. 44,
dodatková séria 04, pre všeobecné použitie vo vozidlách a na príslušnej väčšine
autosedadiel, ale nie na všetkých.
2.Správna inštalácia je vyžadovaná, pokiaľ výrobca vozidla v manuále uviedol, že vozidlo
je vhodné na inštaláciu „UNIVERZÁLNEHO“ bezpečnostného systému pre túto vekovú
skupinu.
3.Tento bezpečnostný systém bol klasikovaný ako „UNIVERZÁLNY“ podľa prísnejších
podmienok, než aké uplatňované u predchádzajúcich modelov, ktoré neobsahujú
toto upozornenie.
4. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, kontaktujte výrobcu autosedačky alebo predajcu.

CASUALPLAY by sa Vám chcel poďakovať za zakúpenie tejto bezpečnostnej autosedačky.
Tento výrobok bol navrhnutý, vyrobený a schválený v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými
nariadeniami. Bol navrhnutý na jednoduchú inštaláciu a použitie, ale potrebujeme Vašu spoluprácu,
aby bolo zaistené správne používanie a všetko v poriadku fungovalo.
Prosím, prečítajte si pozorne tieto pokyny pred inštaláciou autosedačky do auta. Bezpečnosť Vášho
dieťaťa závisí na správnom používaní tejto autosedačky. Neváhajte nás kontaktovať v prípade
akýchkoľvek otázok (tel, e-mail, na zadnej strane tohto manuálu).
SPOZNAJTE AUTOPLAY BEAT S
1. Pásik pre nastavenie pásov
2. Tlačidlo pre nastavenie pásov (TMS)
3. Zariadenie pre zmenu polohy (POD
SEDADLOM)
4. Pásová pracka
5. Hrudný chránič.
6. Opierka hlavy
7. Vodič pásu u skupiny 2
8. Hrudné chrániče
9. Tlačidlo pre nastavenie opierky hlavy
10. Bezpečnostný zapínací klip
11. Certikačná známka
12. Bezpečnostné pásy
13. Kovový rozbočovač
14. Vodič pásu u skupiny 1
15. Pásový klip
35
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

CASUALPLAY BEAT S - GRUPO 1-2 Manuale del proprietario

Categoria
Sedili dell'auto
Tipo
Manuale del proprietario
Questo manuale è adatto anche per