mothercare Joie aire twin stroller 0712816 Manuale del proprietario

Marca
mothercare
Categoria
passeggini
Modello
Joie aire twin stroller 0712816
Tipo
Manuale del proprietario
Instruction Manual
Handleiding
Bedienungsanleitung
Manual de Instruções
Manuel d’utilisateur
Manuale di istruzioni
Manual de instrucciones
Kullanma kilavuzu
GB
NL
DE
PT
ES
TR
FR
IT
aire twin
stroller
birth to 15kg/birth - 36 months
6
FIGURE 1 ~ 3
11
2
3
2
1
4
10
8
FIGURE 6 - 11
FIGURE 1 - 5
5
7
11
2
9
1
2
1
2
1
2
1
1
2
Stroller Assembly
FIGURE 12 ~ 16
12
13
14
15
16
FIGURE 17 ~ 21
1
2
3
17
18
3
1
A
2
B
19
20
3
4
21
1
3
2
Stroller Operation
FIGURE 28 ~ 31
FIGURE 22 ~ 27
22 23
1
2
29
1
2
6
5
25
24
27
30
31
26
28
Care and Maintenance
FIGURE 32 ~ 34
7
32 33
34
Use Accessories (not included in purchase)
Note
9
GB
Welcome to Joie
Congratulations on becoming part of the Joie family! We are so excited to be part of your journey
with your little one. While traveling with the Joie AIRE TWIN™, you are using a high quality, fully
certified stroller, approved to European safety standards EN 1888-2012. This product is suitable for
use with children weighing under 15kg in each seat. Please carefully read this manual and follow
each step to ensure a comfortable ride and best protection for your child.
IMPORTANT - Keep these instructions for future reference.
Visit us at joiebaby.com to download manuals and see more exciting Joie products!
Contents
Figures 1-7
WARNING 11
Stroller Assembly 12
Open Stroller 12
Assemble Front Wheels 12
Assemble Rear Wheels 12
Secure Footrest 12
Assemble Hood 13
Assemble Armbar 13
Assemble Storage Basket 13
Stroller Operation 13
Adjust Recline 13
Use Buckle 13
Use Shoulder & Waist Harnesses 13
Adjust Calf Support 13
Use Front Swivel Lock 14
Use Brake 14
Use Hood 14
Fold Stroller 14
Use Accessories 14
Care and Maintenance 15
Emergency
In case of emergency or accident, it is most important to have your child taken care of with first aid and
medical treatment immediately.
10
Product Information
Read all the instructions in this manual before using this product. If you have any further questions, please
consult the retailer. Some features may vary depending on model.
Product Aire Twin Stroller
Suitable for Child weighing under 15kg (birth - 36 months)
Materials Plastics, metal, fabrics
Patent No. Patents pending
Made in China
Brand Name Joie
Website www.joiebaby.com
Manufacturer Joie Children's Products (UK) Limited
1 Stroller Frame
2 Front Wheel (X2)
3 Rear Wheel
4 Armbar
5 Hood
6 Seat Pad
7 Footrest
8 Front Swivel Lock
9 Rear Wheel
10 3/5 Point Buckle
11 Shoulder Harness
Cover
12 Secondary Lock
13 One-Hand-Fold
Handle
14 Storage Basket
15 Brake Lever
16 Handle
Parts List
Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact local retailer. No tools
are required for assembly.
1
2
3
1 2
x2
4
15
14
16
5
7
6
8
11
9
10
12
13
Accessories
(Non-included)
1 Rain Cover (on certain models)
2 Reversible Seat Pad (on certain models)
13
14
Assemble Hood
see images
8
-
9
Snap the 4 hook and loop fasteners on canopy rear retention.
9
Assemble Armbar
see images
10
-
11
Assemble Storage Basket
see images
12
Stroller Operation
Adjust Recline
see images
14
-
15
Use Buckle
see images
16
-
17
! To avoid serious injury from falling or sliding out, always secure your child with harness.
! Make sure your child is snugly secured. The space between the child and the shoulder harness is about the
thickness of one hand.
! Do not cross the shoulder belts. This will cause pressure on a child’s neck.
Use Shoulder & Waist Harnesses
see images
18
-
21
! In order to protect your child from falling out, after your child is placed into the seat, check whether the
shoulder and waist harnesses are at proper height and length.
18
- 1 Shoulder harness anchor A
18
- 2 Shoulder harness anchor B
18
- 3 Slide adjuster
For larger child, use shoulder harness anchor A and the highest shoulder slots.
For smaller child, use shoulder harness anchor B and the lowest shoulder slots.
To adjust the position of the shoulder harness anchor, turn the anchor to be level with the side facing forward.
Thread it through the shoulder harness slot from back to front.
19
Rethread it through the slot that is closest to
child's shoulder height.
20
Use slide adjuster to change the harness length.
21
-1
Press the button
21
- 2, while pulling the waist harness to proper length
21
- 3
Adjust Calf Support
see images
22
-
23
The calf support has 2 positions.
To raise the calf support, push it upwards.
To lower calf support, press the adjustment buttons on both sides of the calf support
23
- 1, and rotate the calf
support downwards.
23
- 2
Use Front Swivel Lock
see images
24
Pull up the front swivel locks to maintain the moving direction.
24
Tip
It is recommended to use swivel locks on uneven surfaces.
Use Brake
see images
25
-
26
To lock wheels, step the brake lever downwards.
25
To release wheels, step the brake lever forwards.
26
Tip
Always set the parking brake when stroller is not moving.
Use Hood
see images
27
-
28
Roll up the hood's rear panel and then attach the hook and loop fastener, to check on your baby.
28
Fold Stroller
see images
29
-
30
! Please fold the hood before folding the stroller.
Push secondary lock
29
-1 and squeeze one-hand-fold handle
29
-2. Pull the armrest rearwards to fold
stroller, then the stroller can stand when folded.
30
Use Accessories
Accessories may be sold separately or may not be available depending on region.
Use Rain Cover
see images
32
To assemble the rain cover, place it over the stroller, and then attach the 8 pairs of hook and loop fasteners on
the rain cover.
32
! When using the rain cover, please always check its ventilation.
! When not in use, please check that the rain cover has been cleaned and dried before folding.
! Do not fold the stroller after assembling the rain cover.
! Do not place your child into the stroller assembled with rain cover during hot weather.
Use Reversible Seat Pad
see images
33
-
34
17
18
Productinformatie
Lees alle aanwijzingen in deze handleiding voordat u het product gebruikt. Als u vragen hebt, kunt u contact
opnemen met de verkoper. De functies kunnen verschillen afhankelijk van het model.
Product Aire Twin wandelwagen
Geschikt voor Kind met een maximaal gewicht van 15 kg (geboorte - 36 maanden)
Materialen Kunststoffen, metaal, geweven stoffen
Patent nr Patenten aangevraagd
Gemaakt in China
Merknaam Joie
Website www.joiebaby.com
Producent Joie Children's Products (UK) Limited
1 Wandelwagenframe
2 Voorwielen (x2)
3 Achterwiel
4 Armsteun
5 Kap
6 Zitkussen
7 Voetsteun
8 Blokkering
voorwielen
9 Achterwiel
10 3/5-punts riem
11 Afdekking
schouderriemen
12 Secundaire
blokkering
13 Vouwgreep
14 Opbergbak
15 Remgreep
16 Handgreep
Onderdelenlijst
Zorg dat alle onderdelen voor het monteren beschikbaar zijn. Als er items ontbreken of beschadigd zijn, kunt u
contact opnemen met uw leverancier. Voor de montage is geen gereedschap nodig.
1
2
3
1 2
x2
4
15
14
16
5
7
6
8
11
9
10
12
13
Accessories
(Niet meegleverd)
1 Regendek (bij bepaalde modellen)
2 Omkeerbaar zitkussen (bij bepaalde modellen)
NL
Welkom bij Joie™
Gefeliciteerd dat u nu lid bent van de Joie-familie! Het doet ons veel genoegen om deel uit tekun-
nen maken van uw reis met uw kleintje. Bij het reizen met de Joie AIRE TWIN™ gebruikt u een
volledig gecertificeerde kwaliteits-wandelwagen, goedgekeurd volgens de Europese veiligheids-
norm EN 1888-2012. Dit product is geschikt voor gebruik met kinderen die minder dan 15 kg per
zit wegen. Lees deze handleiding zorgvuldig en volg elke stap om voor een comfortabele rit en de
beste bescherming van uw kind te zorgen.
BELANGRIJK: bewaar deze instructies zodat u ze later opnieuw kunt raadplegen.
VBezoek ons op joiebaby.com om handleidingen te downloaden en voor nog meer interessante
producten van Joie.
lnhoud
Afbeeldingen 1-7
WAARSCHUWING 19
Montage wandelwagen 20
Open wandelwagen 20
Voorwielen monteren 20
Achterwielen monteren 20
Voetsteun vastzetten 20
Kap monteren 21
Armsteun monteren 21
Opbergmand monteren 21
Gebruik wandelwagen 21
Helling instellen 21
Riem gebruiken 21
Schouder- en middelriemen gebruiken 21
Kuitsteun instellen 21
Draaien voorwielen blokkeren 22
Remmen 22
Kap opzetten 22
Wandelwagen invouwen 22
Accessoires gebruiken 22
Verzorging en onderhoud 23
Noodsituatie
Bij een noodsituatie of een ongeluk is het heel belangrijk om uw kind direct te laten verzorgen met eerste hulp
en medische behandeling.
21
Kap monteren
zie afbeeldingen
8
-
9
Klik de vier haken en lussen vast op de achterste kaphouder.
9
Armsteun monteren
zie afbeeldingen
10
-
11
Opbergmand monteren
zie afbeeldingen
12
Gebruik wandelwagen
Helling aanpassen
zie afbeeldingen
14
-
15
Riem gebruiken
zie afbeeldingen
16
-
17
! Om ernstig letsel te voorkomen door uit de stoel vallen of glijden, moet u uw kind altijd met de riemen
vastzetten.
! Zorg er voor dat uw kind goed vast zit. De ruimte tussen het kind en de schouderriemen moet ongeveer de
dikte van een hand zijn.
! De schouderriemen NIET kruisen. Dat veroorzaakt druk op de nek van het kind.
Schouder- en middelriemen gebruiken
zie afbeeldingen
18
-
21
! Om te voorkomen dat uw kind uit de stoel valt, moet u controleren of de schouder- en middelriemen op de
juiste hoogte en lengte zitten.
18
- 1 Schouderriemanker A
18
- 2 Schouderriemanker B
18
- 3 Instelling
Gebruik voor een groter kind schouderriemanker A en de hoogste schoudersleuven.
Gebruik voor een kleiner kind schouderriemanker B en de laagste schoudersleuven.
Om de positie van het schouderriemanker aan te passen, draait u het anker zodat het gelijk ligt met de kant die
naar voren kijkt.
Geleid hem van achter naar voren door de sleuf voor de schouderriem.
19
Steek hem vervolgens door de sleuf
die het dichtste bij de schouderhoogte van het kind zit.
20
Gebruik de schuif om de lengte van de riemen in te stellen.
21
-1
Druk op knop
21
- 2, terwijl u de middelriem op de juiste lengte trekt
21
- 3
Kuitsteun instellen
zie afbeeldingen
22
-
23
22
De kuitsteun heeft 2 standen.
Druk de kuitsteun omhoog om hem hoger te plaatsen.
Druk op de instelknoppen aan weerszijden van de kuitsteun om de steun omlaag te brengen
23
- 1, en draai de
steun omlaag.
23
- 2
Blokkering voorwielen
zie afbeeldingen
24
Trek de blokkering van de voorwielen omhoog om de bewegingsrichting te behouden.
24
Tip
aanbevolen wordt om de draaiblokkering op ongelijke oppervlakken te gebruiken.
Remmen
zie afbeeldingen
25
-
26
Trap de remhendel omlaag om de wielen te blokkeren.
25
Trap de remhendel naar voren om de wielen te deblokkeren.
26
Tip
zet de rem altijd vast als de wandelwagen moet stilstaan.
Gebruik van de kap
zie afbeeldingen
27
-
28
Rol het achterpaneel van de kap op en bevestig de tie-grip zodat u uw baby kunt zien.
28
Kinderwagen opvouwen
zie afbeeldingen
29
-
30
! Vouw de kap op voor u de kinderwagen opvouwt.
Druk op de secundaire vergrendeling
29
-1 en knijp de vouwgreep in
29
-2. Trek de armsteun naar achteren
om de kinderwagen samen te vouwen; de kinderwagen kan rechtop staan als hij opgevouwen is.
30
Accessoires gebruiken
Accessoires kunnen al dan niet apart leverbaar zijn, afhankelijk van de regio.
De regenkap gebruiken
zie afbeeldingen
32
Om de regenkap te monteren, plaatst u deze over de kinderwagen, waarna u de 8 haken en lussen van de kap
vastzet.
32
! Controleer altijd op voldoende ventilatie als u de regenkap gebruikt.
! Controleer of de regenkap schoon en droog is voor u ze opvouwt.
! Vouw de wandelwagen niet op als de regenkap gemonteerd is.
! Zet uw kind niet bij warm in de wandelwagen als de regenkap gemonteerd is.
Omkeerbaar zitkussen
zie afbeeldingen
33
-
34
23
Verzorging en onderhoud
! Het uitneembare kussen van het zitje mag met koud water worden gewassen en te drogen gehangen. Geen
bleekmiddel.
! Gebruik voor het schoonmaken van het frame alleen zeep en warm water. Geen bleekmiddel of
schoonmaakmiddelen.
! Controleer de wandelwagen van tijd tot tijd op losse schroeven, slijtage, scheuren en beschadigde naden.
Vervang of herstel de onderdelen als dat nodig is.
! Overmatige blootstelling aan zon of warmte kan vervagen of vervormen van onderdelen veroorzaken.
! Als de wandelwagen nat is geworden, moet u de kap openen en hem laten drogen voordat u hem opbergt.
! Als de wieltjes piepen, moet u dunne olie gebruiken (bijvoorbeeld siliconenspray, antiroest-olie of naaima-
chine-olie). De olie moet in de as en het wielstel komen.
31
! Als u de wandelwagen op het strand gebruikt, moet u hem goed schoonmaken na het gebruik om alle zand
en zout van het mechanisme en de wielen te verwijderen.
Opmerking
31
! Wird der Regenschutz nicht mehr verwendet, achten Sie vor dem Zusammenfalten bitte darauf, dass er
sauber und trocken ist.
! Klappen Sie den Kinderwagen nicht zusammen, nachdem der Regenschutz angebracht wurde.
! Setzen Sie Ihr Kind bei heißem Wetter nicht in den Kinderwagen, wenn der Regenschutz angebracht wurde.
Doppelseitiges Sitzkissen verwenden
siehe Abbildungen
33
-
34
Pflege und Wartung
! Das abnehmbare Sitzkissen kann in kaltem Wasser gewaschen und zum Trocknen aufgehängt werden.
Nicht bleichen.
! Reinigen Sie das Kinderwagengestell nur mit handelsüblicher Seife und warmem Wasser. Nicht bleichen
oder mit Reinigungsmitteln bearbeiten.
! Untersuchen Sie Ihren Kinderwagen gelegentlich auf lockere Schrauben, abgenutzte Teile, verschlissene
Materialien oder aufgerissene Nähte. Ersetzen oder reparieren Sie die Teile, falls erforderlich.
! Bei übermäßiger Sonnenbestrahlung oder Hitzeeinwirkung können Teile verblassen oder sich verformen.
! Ist der Kinderwagen nass geworden, öffnen Sie das Verdeck und lassen Sie ihn komplett trocken werden,
bevor Sie ihn verstauen.
! Bei quietschenden Rädern tragen Sie ein leichtes Öl auf (z. B. Silikonspray, Rostschutzöl oder Nähmas-
chinenöl). Es ist dabei wichtig, dass das Öl in die Achse und die Radverbindung gelangt.
31
! Gehen Sie mit Ihrem Kinderwagen am Strand spazieren, müssen Sie ihn hiernach komplett reinigen, um
Sand und Salz aus der Mechanik und den Radverbindungen zu entfernen.
Hinweis
49
IT
Benvenuto a Joie™
Congratulazioni per essere entrato a far parte della famiglia Joie! Siamo lieti di partecipare al tuo
viaggio con il bambino. Durante il tuo viaggio con Joie AIRE TWIN™, sei sicuro di utilizzare un
passeggino di alta qualità, totalmente certificato, omologato secondo le normative di sicurezza
europee EN 1888-2012. Questo prodotto è adatto ai bambini con peso massimo inferiore a 15 kg in
ogni sedile. Leggere attentamente questo manuale e attenersi a ogni procedura per garantire un
viaggio comodo e la migliore protezione per il bambino.
IMPORTANTE - Conservare le presenti istruzioni per riferimenti futuri.
Visitate il nostro sito joiebaby.com per scaricare i manuali e conoscere altri eccezionali prodotti
Joie!
Indice
Figure 1-7
AVVERTENZA 51
Montaggio del passeggino 52
Apertura del passeggino 52
Montaggio delle ruote anteriori 52
Montaggio delle ruote posteriori 53
Fissaggio del supporto per i piedi 53
Montaggio della capottina 53
Montaggio del bracciolo 53
Montaggio del cestello di conservazione 53
Funzionamento del passeggino 53
Regolazione dell'inclinazione 53
Uso della fibbia 53
Uso delle cinture per le spalle e inguinali 53
Regolazione del supporto per la gamba 54
Uso dei bloccaggi anteriori orientabili 54
Uso dei freni 54
Uso della capottina 54
Chiusura del passeggino 54
Uso degli accessori 54
Cura e manutenzione 55
Emergenza
In caso di emergenza o incidenti, è estremamente importante portare il bambino al pronto soccorso per cure
mediche immediate.
50
Informazioni sul prodotto
Leggere tutte le istruzioni del presente manuale prima di usare il prodotto. In caso di ulteirori domande,
rivolgersi al rivenditore. Alcune funzioni potrebbero variare in base al modello.
Prodotto Passeggino Aire Twin
Adatto per Bambini con peso sotto i 15 kg (dalla nascita a 36 mesi)
Materiale Plastica, metallo, tessuto
N. brevetto Brevetti in corso di concessione
Prodotto in China
Marca Joie
Sito web www.joiebaby.com
Produttore Joie Children's Products (UK) Limited
1 Telaio passeggino
2 Ruota anteriore (X2)
3 Ruota posteriore
4 Bracciolo
5 Capottina
6 Imbottitura
7 Supporto per i piedi
8 Bloccaggi anteriori
orientabili
9 Ruota posteriore
10 Fibbia con aggancio
in 3/5 punti
11 Copertura cintura per
le spalle
12 Bloccaggio
secondario
13 Maniglia di chiusura
con una mano
14 Cestello di
conservazione
15 Leva del freno
16 Impugnatura
Elenco componenti
Assicurarsi che tutti i pezzi siano disponibili prima dell'assemblaggio. Se manca qualche pezzo, contattare il
rivenditore locale. Per l'assemblaggio non è necessario nessun attrezzo.
1
2
3
1 2
x2
4
15
14
16
5
7
6
8
11
9
10
12
13
Accessori
(non in dotazione)
1 Copertura antipioggia (su alcuni modelli)
2 Imbottitura reversibile (su alcuni modelli)
51
52
AVVERTENZE
! ATTENZIONE Usate sempre la combinazione tra le piedi con la cintura
per vita. Si consiglia di utilizzare le bretelle.
! ATTENZIONE Prima di utilizzare assecuratevi che tutti i dispositivi di
bloccaggio vengono azionati.
! ATTENZIONE Non permettere al vostro bambino di giocare con questo
prodotto.
! ATTENZIONE Prima di utilizzare assecuratevi che il corpo del carrello e
i dispositivi di fissaggio del sedile sono gestiti correttamente.
! È necessario che un adulto realizzare il montaggio.
! Utilizzate il carello per un bambino che pesa meno di 15 kg, Si se utilizza
per bambini con un peso inadeguato questo può causare danni al carrello.
! Per evitare una condizione pericolosa, instabile non mettere un peso
maggiore di 4,5 kg nel cestino di stoccaggio.
! Non lasciate il bambino incustodito. Guardate sempre il bambino men-
tre è nel carello.
! Usare il passeggino con due bambini per volta. Non collocare borse,
sacchetti, pacchi o elementi accessori sulla maniglia o sulla capottina.
! Il sovraccarico, il piego in un modo improprio o l’uso di componenti di
base di altri produttori può provocare danni al carrello, distruggerlo o
renderlo insicuro . Leggete attentamente il manuale di istruzioni.
! Non utilizzare il passeggino con parti di altri produttori.
! Leggete tutte le istruzioni riportate nel manuale prima di utilizzare
questo prodotto. Conservate il manuale di istruzioni per un riferimento
futuro. Se non seguete queste avvertenze e le istruzioni, le conseguenze
potrebbero essere gravi lesioni o la morte.
! Le cinture di sicurezza e i sistemi di mantenimento dovrebbero essere
usati correttamente.
! Per evitare infortuni causati da cadute o diapositive, utilizzate cintura di
sicurezza.
! Assicuratevi che quando regolate il carello il corpo del vostro bambino è
lontano delle parti in movimento.
! Il bambino può scivolare nelle aperture per le gambe e potrebbe essere
strangolato se non si utilizza le imbracature.
! Non utilizzate mai il carello sulle scale o scale mobili.
! Tenete il prodotto lontano da oggetti ad alta temperatura, liquidi o
oggetti elettronici.
! Non permettere al vostro bambino di stare in piedi nel carello o essere
collocato con la testa verso la parte anteriore del carrello.
! Non mettete il carro nelle strade, piste o aree pericolose.
! Asiccuratevi che tutti i meccanismi sono impostati correttamente prima
di usare il carrello.
! Per evitare lo strangolamento, non individuare articoli con una cintura
intorno al collo del vostro bambino, sospendate le cinture di quest-
prodotto o allegate quete ai giocattoli.
! Non mettete nulla sul manico per evitare il ribaltamento.
! Non sollevate il carello con il bambino all’interno.
! Non mettete un bambino nel cestino di stoccaggio.
! Per evitare il ribaltamento, non permettete al bambino di cavalcare sul
carrello. Sollevate sempre il bambino del e nel carello.
! Per evitare di schiacciarsi le dita, aprire e piegare il carello attentamente.
! Assicuratevi che il carello è completamente aperto o piegato prima di
consentire a un bambino di essere vicino al carello.
! Per la sicurezza del bambino, assicuratevi che tutti i componenti ven-
gono assemblati e fissati opportunamente prima di usare il carrello.
! Per evitare lo strangolamento, assicuratevi che è un notevole divario tra
il bambino e la tenda.
! Applicate sempre i freni quando parcheggiate il carello.
! Non utilizzate mai il carrello se è difetto o danneggiato.
! Il carrello deve essere utilizzato ad una velocità di passeggio.
! Questo prodotto non è destinato ad essere utilizzato per correre.
! Per evitare il soffocamento, prima di utilizzare questo prodotto, rimuove-
te i sacchetti di plastica e i materiali di imballaggio. I sacchetti di plas-
tica e i materiali di imballaggio devono quindi essere tenuti lontano dai
neonati e bambini.
! Questo prodotto non è adatto per l’uso mentre correte o camminate
con i pattini.
! Il carello per neonati è raccomandato di essere utilizzato nella posizione
più incline per i neonati.
Montaggio del passeggino
Leggere tutte le istruzioni del presente manuale prima di montare e usare il prodotto.
Aprire il passeggino
vedere le figure
1
Spingere il bloccaggio secondario
1
- 1 e premere la maniglia di chiusura con una mano
1
- 2.
Contemporaneamente, tirare il passeggino all'indietro per aprire. I fermi devono scattare in posizione.
! Verificare che il passeggino sia completamente bloccato prima di continuare ad utilizzarlo.
Montare le ruote anteriori
vedere le figure
2
-
3
53
54
Montare le ruote posteriori
vedere le figure
4
-
6
Agganciare il cavo del freno nelle linguette di fissaggio sotto i tubi quadrati.
5
Fissare il supporto per i piedi
vedere le figure
7
Tirare verso il basso il supporto per i piedi per fissarlo.
Montaggio della capottina
vedere le figure
8
-
9
Inserire i 4 ganci e le chiusure in velcro sugli agganci posteriori del tettuccio.
9
Montaggio del bracciolo
vedere le figure
10
-
11
Montaggio del cestello di conservazione
vedere le figure
12
Funzionamento del passeggino
Regolazione dell'inclinazione
vedere le figure
14
-
15
Uso della fibbia
vedere le figure
16
-
17
! Per evitare gravi lesioni a seguito di caduta o scivolamento, allacciare il bambino con le cinture.
! Assicurarsi che il bambino sia perfettamente allacciato. Lo spazio tra il bambino e la cintura per le spalle
deve essere di circa lo spessore di una mano.
! Non incrociare le cinture per le spalle. Ciò provocherà pressione sul collo del bambino.
Uso delle cinture per le spalle e inguinali
vedere le figure
18
-
21
! Per proteggere il bambino dalla caduta, dopo averlo posizionato nel sedile, verificare che le cinture per le
spalle e inguinali siano all’altezza e della lunghezza conformi.
18
- 1 Punto di attacco della cintura per le spalle A
18
- 2 Punto di attacco della cintura per le spalle B
18
- 3 Dispositivo di regolazione scorrimento
Per i bambini più grandi, utilizzare il punto di attacco della cintura per le spalle A e le fessure superiori per
le spalle.
Per i bambini più piccoli, utilizzare il punto di attacco della cintura per le spalle B e le fessure inferiori per le
spalle.
Per regolare la posizione del punto di attacco della cintura per le spalle, girare il punto di attacco in modo che
sia in piano con il lato rivolto in avanti.
Infilarlo nella fessura della cintura per le spalle dalla parte posteriore a quella anteriore.
19
Infilarlo di nuovo
nella fessura più vicina all’altezza delle spalle del bambino.
20
Utilizzare il dispositivo di regolazione scorrimento per modificare la lunghezza delle cinture.
21
-1
Premere il pulsante
21
- 2, mentre si tira la cintura inguinale alla lunghezza adeguata.
21
- 3
Regolazione del supporto per la gamba
vedere le figure
22
-
23
Il supporto per la gamba ha 2 posizioni.
Per sollevarlo, spingerlo verso l'alto.
Per abbassarlo, premere i pulsanti di regolazione su entrambi i lati del supporto per la gamba
23
- 1, e ruotarlo
verso il basso.
23
- 2
Uso dei bloccaggi anteriori orientabili
vedere le figure
24
Tirare verso l'alto i bloccaggi anteriori orientabili per mantenere la direzione di movimento.
24
Consiglio
Raccomandiamo di utilizzare i bloccaggi orientabili sulle superfici irregolari.
Uso dei freni
vedere le figure
25
-
26
Per bloccare le ruote, portare la leva del freno verso il basso.
25
Per rilasciare le ruote, portare la leva del freno in avanti.
26
Consiglio
Applicare sempre il freno di stazionamento quando il passeggino non è in movimento.
Uso della capottina
vedere le figure
27
-
28
Arrotolare il pannello posteriore della capottina, quindi inserire i ganci e le chiusure in velcro per controllare il
vostro bambino.
28
Chiusura del passeggino
vedere le figure
29
-
30
! Prima di piegare il passeggino, piegare la capottina.
Spingere il bloccaggio secondario
29
-1 e premere la maniglia di chiusura con una mano
29
-2. Tirare il
bracciolo all'indietro per piegare il passeggino in modo che rimanga eretto quando viene piegato.
30
Uso degli accessori
Gli accessori potrebbero essere venduti separatamente o non essere disponibili a seconda della regione.
55
Uso della copertura antipioggia
vedere le figure
32
Per montare la copertura antipioggia, posizionarlo sopra il passeggino, quindi inserire gli 8 ganci e le chiusure
in velcro sulla copertura antipioggia.
32
! Quando si usa la copertura antipioggia, controllare sempre la ventilazione.
! Se non viene utilizzata, controllare che la copertura antipioggia sia pulita e asciutta prima di ripiegarla.
! Non piegare il passeggino dopo aver montato la copertura antipioggia.
! Non far sedere il bambino nel passeggino con la copertura antipioggia montata quando fa caldo.
Uso dell'imbottitura reversibile
vedere le figure
33
-
34
Cura e manutenzione
! L’imbottitura reversibile può essere lavata in acqua fredda e lasciata sgocciolare fino ad asciugatura. Non
usare candeggina.
! Per pulire la struttura del passeggino, utilizzare solo una soluzione di sapone e acqua calda. Non usare
candeggina o detergente.
! Controllare periodicamente la presenza di viti allentate, componenti usurati, materiali strappati o scuciti nel
passeggino. Se necessario, sostituire o riparare i componenti.
! Un’eccessiva esposizione alla luce del sole potrebbe causare lo sbiadimento o la deformazione dei compo-
nenti.
! Se il passeggino si bagna, aprire la capottina e lasciarlo asciugare completamente prima di riporlo.
! Se le ruote cigolano, utilizzare un olio leggero (ad esempio, spray al silicone, olio antiruggine o olio per
macchine da cucire). È importante per oliare l’assieme asse e ruota.
31
! Quando si utilizza il passeggino in spiaggia, pulirlo completamente dopo l’uso per rimuovere sabbia e sale
dai meccanismi e dall’assieme ruota.
Nota
JK001_S1217
Share the joy at joiebaby.com
Joie Children's Products (UK) Ltd,
Venture Point, Towers Business Park,
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ
/